Тези условия са задължителни за всички посетители на сайта www.hvpdocs.com. Точки 1 и 2 важат само за посетителите, които изберат да се регистрират. Посетителите на сайта трябва да прочетат и да се съгласят с тези условия преди регистрация в сайта. Рубиком ООД си запазва правото да прекрати достъпа до сайта на потребители, когато Условията за ползване не се спазват. Системното и грубо нарушаване на тези Условия може да доведе до наказателно производство и съд.
1. Лични данни. Потребителят разбира и се съгласява, че личната информация, въведена при регистрацията в нашата електронна система или информация за направените от Вас регистрации, няма да стане достояние на трети лица по какъвто и да е повод. Личните данни могат да се използват за маркетингови и статистически цели, свързани с нашата фирма. Рубиком ООД се задължава да обработва и пази личните данни в съответствие със Закона за личните данни.
2. Регистрация, потребителско име и парола. Посетителите са длъжни да предоставят при регистрация вярна и точна информация за себе си. С попълването на регистрацията, посетителят удостоверява, че предоставената информация е вярна и точна. Посетителите влизат в сайта с потребителско си име и парола. Посетителят трябва да съхранява паролите по безопасен начин. Потребителско име и парола са лични и не могат да бъдат използвани от лица, различни от посетителя. Посетителят може по всяко време да промени паролата си. Посетителят е наясно, че такава промяна може да доведе до временно прекъсване на достъпа до съдържанието. Ако посетителят предполага, че неговото потребителско име и парола се използват от други лица, трябва незабавно да смени паролата си.
3. Промени в условията за ползване. Рубиком ООД може да променя тези условия за ползване и посетителят е длъжен да проверява за промени. Ако посетителят продължава да ползва услугите на сайта след промяна в Условията на ползване, той автоматично се съгласява с промените, които са настъпили междувременно.
4. Сигурност. Посетителят не трябва да използва сайта по начин. който може да навреди и да го направи неработещ, претовари или влияе на другите посетители да използват услугите на сайта.
5. Права. Всички права са запазени. Копирането, използването на текст или част от текст, цитиране и разпространение на текст е забранено. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Регистрация за HACCP курс онлайн