Изготвяне на вътрешно- фирмена спесификация за такса опаковка

Такава такса заплаща всеки производител и вносител, който пуска на пазара в България продукт, след употребата на който се образуват отпадъци, т.е. това е всеки производител и вносител, защото няма продукт, който да не е в опаковка. Такава такса не се заплаща, ако продукта е за износ. Продуктова такса при внос и износ на празни […]

Continue Reading

Рубиком ООД.