Tag Archives | Добри производствени практики

Програми за прилагане на добри производствени практики

Добрите практики определят основните изисквания и насоки при предлагането на безопасни храни и напитки в обектите за производство и търговия с храни. Те трябва да обхващат всички процеси в обекта, затова се обособяват следните раздели от изисквания: 1. Сгради и инфратруктура 2. Помещения и разпределение 3. Технологично оборудване- машини, апарати, уреди 4. Приемане на сурвини […]

Continue Reading

Юниил ЕООД.