Актуално

„Стар” и „Нов” HACCP

10.09.2012 г.

HACCP- система, основана на анализ на риска с дефиниране на критичните етапи и определяне на границите и мониторинга, отговорниците. Или документацията, която се изисква от БАБХ при регистрация на  хранителни магазини, ресторанти, кафенета, производства.

Все по- често, от клиенти чуваме термините „стар” и „нов” хасап. Критериите за хигиена и предлагането безопасна храна не са се променили. „Стар” и „нов” HACCP на практика може да означава, че с течение на времето в обекта Ви са възникнали промени, които не са отразени в документацията. Промените могат да са в системата за самоконтрол- промени в разпределението, в складовете, в хладилните площи и оборудване. Промените могат да бъдат и в HACCP плана- наличие на нова суровина с различни опасности, нов продукт с различна технология или дори само един различен или нов технологичен етап (например, започнали сте да предлагате и панирани пържени храни, а до момента сте предлагали само пържени).

С цел, поддържане на актуална HACCP система и избягване на предписания на контролни органи, всяка промяна в обекта трябва да се отразява адекватно в документацията. Воденето на записи и допълването на системата ще Ви гарантират винаги „нов” HACCP. Минимум веднъж в годината трябва да предвиждате цялостен преглед на системата за анализ на опасностите и добрите практики. Това е така наречения вътрешен одит на системата.

Нашият екип може да Ви бъде полезен с актуализирането и поддържането на документацията в обекта Ви- производство на храни, ресторант, бърза закуска, магазин за храни и хранителни добавки.  Предлаганата услуга ще Ви спести неприятни моменти с предписания и срокове за отстраняването им. Документацията Ви ще бъде винаги пълна, без излишна, ненужна и неприложима за обекта Ви информация.


Започват проверки на заведенията за използваните мазнини

20.07.2012 г.

Инспекторите от БАХБ започват проверки в заведенията за хранене за използването на мазнини при готвенето. Инспекциите ще бъдат насочени основно към заведенията по морските курорти. Обхвата на проверките в сравнение с миналия сезон се разширява- освен на хигиена на обекта, произход и съхранение на храни, след многобройните сигнали миналата година сега се следи и за начина на използването на мазнините.Обект на проверката са мазнините, които се използват при пържене- смяната им, воденето на записи и използването им само за един продукт.
Етапа пържене, в технологичния процес на приготвяне на кулинарна продукция е съществен за предотвратяване на опасност и трябва да се приложи чл. 70, ал.2 от Наредба 5 за хигиена на храните, с разработени и ефективни процедури.
Нашият екип може да Ви бъде полезен с разработването на необходимите документи, ако имате регистрирано предписание или Вие сами установите пропуски в HACCP системата на обекта.


Срокът за предоставяне на годишните отчети за отпадъци в РИОСВ наближава!
Срокът за предоставяне на годишните отчети за отпадъците в РИОСВ е 31 март 2012г.

Такива отчети подават всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Годишната справка декларация се изготвя на базата на месечните справки декларации за пуснатите на пазара опаковки, месечните справки декларации се изготвят на база вътрешно- фирмените спецификации на продуктите за всяка година. Отчети трябва да представят и всички лечебни заведения и индивидуалните лекарски практики, които генерират болнични отпадъци. След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка.
Закона за управление на отпадъците предвижда глоби в размер от 2000 до 6000 лв. за непредставяне на годишни отчети.

Можете да заявите оферта за изготвяне на справки за отпадъци ТУК


Отпада регистрацията по Търговския закон на фермери, продаващи на тържища.

В момента в парламента се работи по законодателни промени, които да премахнат регистрацията по Търговския закон на земеделски производители, предлагащи продукцията си на тържища. Това стана ясно от изказване на агроминистъра Мирослав Найденов на среща със зеленчукопроизводители в Пазарджик. Той обясни още, че промените ще бъдат готови до месец.

До миналата година малките фермери продаваха свободно продукцията си на тържища, като за целта им беше необходима единствено регистрация за земеделски производител. Според промени, обнародвани в Държавен вестник през декември, обаче те вече са длъжни да се регистрират и по Търговския закон и да водят счетоводство.

От земеделското министерство съобщиха, че мярката е целяла да пребори т.нар. прекупвачи по борсите. Зеленчукопроизводителите обаче твърдят, че разходите им ще се увеличат сериозно и има нагласи за започване на протести.

„Връщаме нещата по стария ред, защото ще пострадат най-дребните производители“, е казал днес Мирослав Найденов на среща с над 200 зеленчукопроизводители в Пазарджик. Очаква се промените да бъдат готови до месец.

Автор: capital.bg

Mobile  +359 888 397 413

Рубиком ООД.