FAQ

Често задавани въпроси

1. Какви са необходимите документи за откриване на хранителен магазин? Каква е последователността на стъпките?
Необходимо е обекта да отговаря на условията за търговия с хранителни стоки, да има одобрена скица от архитект и акт 16. Регистрацията на обекта отнема до 45 дни. Подавате заявление за регистрация по образец в ОДБХ и до 30 дни инспектори извършват инспекция на обекта.  Проверяват условията в обекта и системата от добри хигиенни и търговски практики обобщена в система за самоконтрол. До 15 дни след проверката издават регистрацията на обекта. Можете да започвате работа!

2. Може ли обекта да започне дейност след подаване на заявление за регистрация в ОДБХ, но няма все още издадена такава?
Не. Дейността на обекта стартира след издаване на регистрация. По време на инспекцията обекта трябва да е има наличното технологично оборудване, но да не е зареден със стоки. Персоналът може също да не е назначен.

3. Мога ли в магазин със статут за търговия с промишлени стоки да продавам хранителни стоки?
В случай, че обекта отговаря на изискванията и санитарните норми за търговия с хранителни стоки може да го ползвате за тази цел. Въпреки това е възможно от общината да поискат смяна на предназначението .

4. Имам хранителен магазин за месни продукти. Може ли да продавам и млечни продукти и какво е необходимо?
Можете да продавате млечни продукти в магазина като осигурите разделяне в пространството на групите храни. Освен това, ако в регистрацията нямате включени тази група е необходимо да подадете заявление по образец в ОДБХ за добаване на групи храни. Това трябва да се отрази и в обхвата на действащата система за самоконтрол.

5. Какви са изискванията за отваряне на кафе- сладкарница със собствено производство?
Обекта трябва да има архитектурна документация одобрена от архитект и инженер технолог, акт 16. Относно разпределението са необходими следните помещения съобразени с капацитета на работа: склад за суровини, склад за опаковки (ако има), склад или заключен шкаф за препарати, стая за преобличане и почивка, WC, баня, работна част с мивки (различен брой в зависимост от дейностите) и аспирация над топлите точки, търговска част. Всички повърхности в контакт с храни трябва да са подходящи за това. Инфраструктурата трябва да е в състояние подходящо за влажно почистване.
Във връзка с документите за регистрация в БАБХ са необходими: технологични документации за групите продукти, HACCP система включваща добри производствени, хигиенни и търговски практики и HACCP план- анализ на опасностите и контрол на критичните точки.
При наличие на над 12 седящи места обекта подлежи на категоризация в общината.

6. Искам да си отворя сладкарско ателие за бутикови торти. Ще има само един работник- собственика и ще работи само при поръчки. Трябва ли да спазвам всички изисквания за сладкарски цех?
Независимо от броя на персонала и обема на работа изискванията на БАБХ са еднакви за всички обекти за производство и търговия с храни.

7. Откривам магазин за детски стоки, включително и детски храни- пюрета, вода, адаптирани млека, чайове. Трябва ли да регистрирам обекта в ОДБХ?
Според чл. 12 от Закон за храните всеки обект, в който се продават и произвеждат храни подлежи на регистрация в БАБХ. При подаване на заявлението ще отбележите групите храни, с които ще извършвате търговия.

8. Регистрирам мобилна количка за царевица на пара. В кой град да я регистрирам след като е мобилна и какво ми е необходимо за регистрацията?
Регистрацията на мобилния обект се извършва по адрес на регистрацията на фирмата. При подаване на заявлението се посочва, че обекта е мобилен. Необходимите документи са технологична документация за продукта и система за самоконтрол с HACCP елементи.

9. Ще продавам алкохол, цигари и ще извършвам мелене на кафе. Какви са изискванията за такава дейност?
Изискванията са да имате обект с одобрена скица от архитект и акт 16. Относно разпределението трябва да имате идентифицирана зона за мелене на кафе и мивка в помещението. За регистрацията в ОДБХ ще е необходима система за самоконтрол.

10. Може ли да се ползва документацията на обекта- система за самоконтрол, HACCP план на стария наемател от новия?
При смяна на наемателя на обекта се изисква нова регистрация на името на новия наемател. Много рядко дейностите, която е развивал предишния са еднакви, с тези на новия наемател. Системата за самоконтрол и HACCP плана трябва да са съобразени с менюто, обзавеждането, разпределението, персонал.

11. Искам да организирам кетъринг от действаща кухня майка? Какво трябва да имам за това?
За да организирате доставка на храни трябва да имате регистрирани транспортни средства за превоз на храни. Освен това по време на транспорт трябва да се спазват температурите при съхранение на храните: топли- над 63ОС и охладени 0- 4 ОС.

12. Собственик съм на обект за сушене и замразяване на плодове и зеленчуци. Искам да сертифицирам обекта според IFS стандарта. Как можете да ми бъдете полезни в това начинание?
За да започнете етап подготовка за сертифициране обекта трябва да е в завършено, работещо състояние. IFS е стандарт за качество и безопасност на храни на немските търговски вериги, признат в цял свят. Можем да Ви бъдем полезни с консултиране относно изискванията към инфраструктурата на обекта и подготвяне на документацията, необходима за поддържане в съответствие със стандарта. Нашата услуга е стъпката, която ще Ви въведе в стандарта преди да се извърши сертификационния одит от съответната компания.

13. Имам строителна фирма и ми е нужно сертифициране според ISO 9001:2008. Какви са сроковете за подготовка на документацията преди сертифициращия одит?
Необходимо е фирмата да има вече извършване на дейност, за която консултантите ни да приложат изискванията на стандарта. Сроковете зависят от организацията във фирмата и способността й да внедрява нови изисквания към вече работещата система.  Продължителността на подготовката за одит е индивидуална.

14. Фирмата ми е с дейност пакетиране на сухи смеси- кафе, чай, подправки. Извършвам износ за ЕС и клиента ми изисква ISO 22000. Какви са изискванията за това?
Изискванията към обекта за сертифициране са посочени в съответния стандарт. По време на консултирането за сертифициране, ние запознаваме персонала с изискванията, на които трябва да отговарят персонал, документация, инфраструктура.  Обучаваме ги според задълженията и отговорностите, които имат към стандарта.

15. Искам да сертифицирам ресторанта си според HACCP за по- висока репутация на обекта.  Ресторанта е от класен и разполага с поддържана HACCP система. Трябва ли да променям системата, която в момента се води в момента за нуждите на сертифицирането?
В случай, че системата е разработена и поддържана адекватно е необходимо само да се надгради с процедури, изискващи се от стандарта. Нашият екип ще направи пълна диагностика на документацията, ще се добавят липсващите инструкции и/или записи и нужните HACCP процедури за сертифицирането.

Mobile  +359 899137245

Юниил ЕООД.