Сертифициране

Консултации при сертифициране и ресертифициране на обекти

Услугата, която предлагаме е свързана с подготовка на обектите за предстояща сертификация или ресертификация съгласно изискванията на ISO 22000, ISO 9001, HACCP и IFS.

Към кого е насочена консултацията?

Консултираме складове за търговия на едро с хранителни стоки, производствени обекти, логистика, компании предлагащи услуги, съгласно ISO 22000: 2005, ISO 9001: 2008, HACCP и IFS v.6. Сертификацията е изграждане на имидж на компанията, може да е изискване от търговска верига или от обществена поръчка.

В какво се състои услугата за подготовка на компанията спрямо стандартите за безопасност и качество?

Свързвайки се с нас, наши консултанти извършват диагностика на обекта Ви, в който се вземат под внимание инфраструктурата и наличната документация в обекта. В резултат от проверката Вие получавате доклад с констатираните наблюдения и оценка, както и план за действие състоящ се от задачи, срокове и отговорни лица за изпълнение на задачите. Разработването на документацията се извършва в предварително договорени срокове, съобразени с изискванията Ви. Персоналът, отговорен за воденето и актуализирането на  ISO 22000, ISO 9001, HACCP или IFS бива професионално обучен.

Защо да изберете нас?

Знаем, че в интернет пространството има голям избор от фирми, предлагащи консултации за подготовка на сертифициране. Изберете нас, защото:

– Консултантите ни са професионалисти, които имат опит като лица, отговорни за поддържането на документация в обекти и знаят как е от другата страна;

– Освен това, за стандартите свързани с храни, те имат богат производствен опит в дейности като: бутилиране на води, производство на тестени изделия, печене и пакетиране на зърнени продукти, млечни продукти, производство на захарни и шоколадови изделия, производство на месни изделия, производство на млечни изделия, сушене, замразяване и пакетиране на плодове и зеленчуци, винопроизводство;

– Успешно работим с различни сертифициращи организации. Независимо от сертифициращата компания, която клиента е избрал, ние постигаме крайната цел- качествена подготовка на документация, обучен персонал и сертифициране на обекта;

– Веднъж, доверявайки се на нас, много от нашите клиентите ни препоръчват на своите партньори, което е следствие от професионализма и отношението към работата ни;

– Ставайки наши клиенти, можете да се допитвате за съвет винаги, когато имате нужда от консултация. Можете да се възползвате от услугата ни „Абонамент”, с която извършваме верификация и вътрешен одит на внедрената система с цел проверка и оптимизиране на водената документация.

– Имаме гъвкава политика и бързо реагираме при промяна на условията, като се стремим към максимална удовлетвореност на клиентите ни. Анализираме удовлетвореността на партньорите ни и предлагаме услуги, съобразени с фирмения им профил.

Разполагаме с подробен уеб сайт, където информацията лесно достъпна и винаги актуална.

Повече информация:

Mobile  +359 888 397 413

Рубиком ООД.