Archive | Професионална квалификация

Обучение за придобиване на професионална квалификация.

Обучение за придобиване на професионална квалификация

Организиране на курсове за професионално обучение Според Закона за храните чл.23 ал.2 във всеки обект за производство на храни трябва да работи лице, назначено по трудов договор, което притежава висше или средно специално образование в областта на хранителната промишленост или има придобита квалификация в същата област по Закона за занаятите. На квалификация подлежи и персонала […]

Continue Reading

Рубиком ООД.