Изготвяне на месечна справка декларация за пуснатите на пазара опаковки

Месечната справка декларация се изготвя на базата на вътрешно- фирмената спесификация , в която е заложена калкулация за пуснатите на пазара опаковки. Бланката е по образац според наредбата. Предоставят се при проверка на РИОСВ и се съхраняват 5 години.  На базата на месечните се изготвя годишна справка декларация. Нормативни документи: ·         Наредба за определяне на […]

Continue Reading

Рубиком ООД.