Процедура при COVID-19

Във връзка с извънредната епидемична обстановка е необходимо собствениците на ресторанти, заведения за бързо хранене, кафенета, сладкарници и др., които имат площи на открито и са възобновили дейността си, да отговорят на някои изисквания. Бизнес операторите следва да организират дейностите си така, че да се осигури пълно прилагане на задължителните изисквания, разписани в Заповеди № РД 01-249/ 03.05.2020 г. и № РД 01-250/ 05.05.2020 г. на Министъра за здравеопазването; да се преразгледат разписаните процедури и инструкции за добрите хигиенни практики в обекта, така че да се осигури прилагане на Указанията. Трябва да бъде проведено обучение на персонала, зает с приготвянето и сервирането на храни и напитки за прилагане на мерките, целящи да се сведе до минимум възможния риск от разпространение на COVID-19.

На интернет страницата си Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) , която е компетентен орган, изпълняващ официален контрол в заведенията за обществено хранене, съобщи, че започват проверки за спазването на Заповедите и Изискванията.

В тази връзка можем да разработим за Вас процедури, инструкции и съответните бланки към съществуващата система за самоконтрол и НАССР, които се изискват при тези проверки.

Контакт

,

No comments yet.

Вашият коментар

Юниил ЕООД.