Процедура за внос на храни

Забранен е внос на:

  • храни от Китай, предназначени за кърмачета и малки деца, които съдържат мляко, соя, млечни и соеви продукти (Регламент (ЕО) № 1135/2009 г.);
  • · рафинирано и сурово слънчогледово масло със съдържание на минерални парафини над 50мг/кг.(Регламент (ЕО) № 1151/2009 г) Всяка пратка за внос, трябва да има сертификат и аналитичен доклад от акредитирана лаборатория;

Трябва да има: документ, съдържащ резултати от извършен лабораторен анализ на проби, взети от пратката и здравен сертификат (по образец), валиден до четири месеца от датата на издаването му за следните храни:

Внос от Бразилия:
– бразилски орехи с черупки, смес от ядки и сушени плодове, съдържащи бразилски орехи с черупки;
Внос от Китай:
– фъстъци, печени фъстъци;
Внос от Египет:
– фъстъци, печени фъстъци;
Внос от Иран:
– шам-фъстъци, печени шам-фъстъци;
Внос от Турция:
– сушени смокини;
– лешници с черупки, лешници без черупки;
– шам-фъстъци;
– смеси от черупкови плодове или сушени плодове, съдържащи смокини, лешници или шам-фъстъци;
– паста от смокини и паста от лешници;
– лешници, смокини и шам-фъстъци, приготвени или консервирани, включително смесите от тях;
– брашна, грис и прах от лешници, смокини и шам-фъстъци;
– лешници, нарязани, начупени и на резени.

Митническите органи уведомяват РИОКОЗ за вноса на стоките, извършва се проверка, а за стоките по- горе се вземат и проби. След извършване на анализите до 3 дни РИОКОЗ уведомява митницата за резултатите.

За внос на храни от животински произход трябва да:

  • има ветеринарномедицинско разрешително, издадено от генералния директор на НВМС;
  • има ветеринарен сертификат, издаден от компетентен държавен ветеринарен орган в страната на произход;
  • ветеринарните проверки са показали задоволителен резултат.

Ветеринарномедицинското разрешително се издава след подаване на заявление по образец. До 10-дневен срок от подаване на заявлението се издава разрешително за внос.

Comments are closed.

Рубиком ООД.