Как да открия бърза закуска?

Има пет стъпки, които трябва да направите преди да отворите вашето заведение за бързо хранене:

  1. Регистрация на фирма в Търговския регистър.
  2. Избор на подходящ обект.

Това зависи от капацитета, както и от дейностите, които ще бъдат извършвани.

Трябва да имате обособени:

  • работна зона/помещение, където ще бъдат разположени топлинните уреди, хладилниците и рафтовете за съхранение на храни, мивки, работни плотове;

Видът и разположението на оборудването зависи от суровините, които ще бъдат използвани, както и от храните, които ще бъдат приготвяни.

Трябва да има достатъчно хладилни съоръжения, които да поддържат необходимия температурен режим за различните видове суровини, както и да осигуряват достатъчно пространство за правилното им съхранение.

За всяка група продукти, които ще бъдат обработвани (сурови зеленчуци, бели меса, червени меса, риба и рибни продукти), трябва да бъдат обособени подготвителни зони (мивка с работен плот).  При осигурено разделяне във времето в една подготвителна площ могат да бъдат обработвани няколко групи продукти.

Трябва да има осигурена мивка, оборудвана със средства за измиване и хигиенично подсушаване на ръцете за измиване на ръцете на персонала и на посудата.

Трябва да бъдат осигурени топлинни уреди, които да гарантират правилната топлинна обработка на храните (напр. различни фритюрници за пържене на картофи и риба).

При по- голям капацитет трябва да се обособи складово помещение или зона, където да се разположат хладилните съоръжения за съхранение на суровините и рафтове за съхранение на храни, които не изискват температурен режим.

  • помещение/кът за преобличане на персонала с шкаф за съхранение на облекло и лични вещи;
  • санитарен възел с мивка с топла и студена вода и средства за измиване и подсушаване на ръцете;
  • шкаф за съхранение на средствата за почистване и дезинфекция, който може да се заключва.
  1. Разработване на НАССР система.

НАССР системата е съвкупност от добрите хигиенни, търговски и производствени практики и един или повече НАССР планове (в зависимост това, какво ще се приготвя в обекта). Тя представя изискванията към материално-техническата база на обекта и анализира за опасностите, които могат да възникнат при приготвянето на храните.

  1. Подаване на Заявление по образец в ОДБХ.

В съответната ОДБХ по местонахождение на обекта се подават Заявление за регистрация (образец БАБХ № 109) и Списък на групите храни (образец БАБХ № 85). В 30- дневен срок инспекторите минават на проверка на материално-техническата база и разработената НАССР система.

  1. Подаване на Заявление за работно време на обекта в Общината.

За изработка на HACCP система, моля обадете се или изпратете съобщение тук: Рубиком ООД

No comments yet.

Вашият коментар

Юниил ЕООД.