Инспекции на БАБХ

Инспекции на БАБХ насочени към обекти, които имат хладилно съхранение и внос на телешко или свинско месо трябва да очакват собствениците им. След случая с „Меком” Силистра, директорът на агенцията по безопасност на храните се разпореди за извършване на проверки на сродни обекти като превантивна мярка. Ключов момент при воденето на документацията е изрядният дневник за входящ контрол,  документи, доказващи произхода на приетите в обекта суровини, следенето на срока на годност чрез принципите FIFO и FEFO в складовите помещения. Превантивна мярка е обучението на персонала, редовните on- site инспекции , верификацията и вътрешния одит на системата за безопасност на храните.

No comments yet.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Solve : *
2 + 24 =


Рубиком ООД.