Пълен пакет документи за откриване на хранителен магазин

Стъпки при регистрация на хранителен магазин

След като разполагате с обект, който отговаря на изискванията за предлагане на безопасни храни, можете да подадете заявление за регистрация в ОДБХ. Заявление може да вземете от ОДБХ или да изтеглите от сайта на БАБХ, както и Списък с групите храни, които ще се продават в обекта.

След подаване на заявлението и списъка с групите храни, до 30 дни инспектори ще дойдат в обекта да проверят условията в него и документацията за безопасност на храните (система за самоконтрол на база  HACCP принципи). Ако условията в магазина отговарят на изискванията и системата за самоконтрол е в съответствие с вашите дейности, до 15 дни издават Удостоверение за регистрация на обекта.

Ние можем да ви бъдем полезни с:

• Заявление за регистрация по образец;
• Консултация и оценка отговаря ли обекта и оборудването на изискванията- преглед на архитектурен план, налични помещения, технологично оборудване .
• Изготвяне на добри производствени и хигиенни практики- система за самоконтрол, работни инструкции и процедури, план за мониторинг, програма за обучение
• Дневници за водене на записите
• Заповеди за отговорни лица
• Обучение за поддържане безопасността на храните и водене на записи
• Сключване на договор с ДДД фирма
• Въвеждане и прилагане на документацията, консултации при възникнали въпроси и казуси по време на работа.

При въпроси, не се колебайте да се свържете с нас! Оферта за пълен пакет документи за откриване на хранителен магазин можете да заявите ТУК

, , , , , ,

Comments are closed.

Юниил ЕООД.