Абонаментно поддържане на HACCP, ISO 22000, IFS

Услугата е изключително полезна за малки и средни фирми. Предлагаме Ви външен мениджър за развитие и поддъжка на Вашата система за управление на безопасност на храните. Абонамента за поддръжка включва:

 • периодични посещения на място, on site инспекции;
 • неограничени консултации по e-mail и телефон;
 • представяне на системата при ресертификация или контролни одити;
 • вътрешни одити- планиране, провеждане, документиране;
 • организиране и документиране на преглед от ръководството;
 • актуализация на документацията при промени в законодателството;
 • провеждане на обучения във връзка със системата на безопасност, планиране на обучения;
 • оценка на ефективността на СУБХ.

Предимства при наемане на външен мениджър от Рубиком ООД:

 • спестявате заплати и осигуровки на персонал;
 • спестявате средства за обучение на нает персонал;
 • документацията Ви е винаги актуализирана при промени в законодателството.

Поддържането на HACCP система е изключително полезна услуга за ресторанти и производства с малък персонал.
Поддържането на ISO 22000 и IFS се предпочита от фирми, с производство на храни за износ и сключване на договори с вериги магазини- REWE (Кауфланд, Била), Карфур, Метро и др.

, , ,

Comments are closed.

Юниил ЕООД.